Tuyển dụng Quản đốc phân xưởng sản xuất/ nhà máy điện mặt trời Hacom Solar

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

 • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và Giám đốc nhà máy về công tác quản lý, sử dụng lao động, máy móc thiết bị có hiệu qủa nhất.
 • Chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành thực hiện đạt kế hoạch sản xuất đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, năng suất trước Giám đốc Công ty và Giám đốc nhà máy.
 • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức điều hành thực hiện bảo trì, sửa chữa, nâng cấp cải tiến các thiết bị nhà máy đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, năng suất trước Giám đốc Công ty và Giám đốc nhà máy.
 • Chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan nhà nước và EVN trong công tác hoạt động sản xuất của nhà máy.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội quy của nhà máy, của công ty về công tác quản lý lao động, quản lý tài sản và quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp.
 • Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan của Công ty, thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày, tuần, tháng.
 • Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà máy theo qui định của Giám đốc nhà máy, kịp thời nhanh chóng đúng qui trình, qui định.
 • Xây dựng các đề án phát triển, phương án hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của Nhà máy.
 • Tổ chức thực hiện các kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn kiểm tra, đề xuất các phương án chỉ đạo, uốn nắn những sai lệch không phù hợp.
 • Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn của nhà máy.
 • Tổ chức thực hiện việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp kỹ thuật nghiệp vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng

2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC :

 • Độ tuổi: Không quá 45 tuổi
 • Trình độ học vấn: Kỹ sư chuyên ngành hệ thống điện/ thiết bị điện/ điều khiển
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng cần thiết:  >05 năm trong lĩnh vực QLSX nhà máy điện hoặc vận hành TBA220kV trở lên.

3. CÁC PHÚC LỢI :

 • Mức lương, chế độ được hưởng: Theo thỏa thuận, tăng lương theo hiệu quả công việc, tham gia đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH,BHYT,...). Thưởng tết và tháng thứ 13 theo quy chế chung của Công ty;
 • Nhân viên được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi làm việc.
 • Số lượng tuyển dụng: 01 nhân sự

4. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC 

 • Thời gian làm việc: theo chế độ ca kíp và hành chính.
 • Nhà máy điện mặt trời Hacom – Quán Thẻ, Phước Minh, Thuận Nam, Ninh Thuận.

5. THÔNG TIN LIÊN HỆ :

 • Hồ sơ ghi rõ vị trí tuyển dụng gửi trực tuyến qua địa chỉ email: nangluonghacomnt@gmail.com .
 • Nộp trực tiếp tại văn phòng Nhà máy điện mặt trời Hacom , Quán Thẻ 1, Phước Minh, Thuận Nam, Ninh Thuận.
 • Phòng tổ chức hành chính : Ms Hoa - 0395 795 321