TỔNG QUAN

Nhà máy điện gió Hòa Bình 5

Địa chỉ Xã Vĩnh Thịnh
Tổng diện tích 28ha
Tổng công suất 80MW
Tổng mức đầu tư 3.200 tỷ đồng
Khởi công 11/10/2020
Dự kiến hoàn thành 11/10/2021

Tài liệu -

Thông tin dự án

Các dự án liên quan